Språktjänster

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

11 § Språklagen (2009:600)

Allt vårt språkarbete handlar om att göra texterna enklare, kortare, tydligare och naturligtvis språkligt korrekta. Utan att ändra innehållet i sak.

Vi är stolta över vårt språkarbete, eftersom vi gång på gång får bekräftat att vi medverkar till mer lättlästa och mer innehållsrika texter. Mer konkret omfattar våra språktjänster

-    Innehållsbearbetning - förkortningar och sammanfattningar för att minska volymen och förtydliganden av analyser och förklaringar
-    Bearbetning till Klarspråk – det som föreskrivs i Språklagen
-    Korrekturläsning – för att få bort direkta fel

Arbetsprocesserna är sådana att kunden alltid har full kontroll över vilka ändringar som görs.

Allt språkarbete görs av personer med akademisk utbildning, flerårig erfarenhet och goda kunskaper om den kommunala verksamheten. Det är också orsaken till att vi kan bearbeta texter så att de blir korrekta och enhetliga utan att innehållet i sak ändras.

2020-08/spra-kmodell