Layouttjänster

Grafisk form och layout för tryck och webb

Vi är specialiserade på stora och komplexa dokument med mycket tabeller och diagram, där kraven på enhetlighet och konsekvens är höga. Våra stabila arbetsflöden gör att kunden kan känna sig trygg med att innehållet är oförändrat. Våra mallade layouter ger enhetlighet i dokumenten, även när det går fort. Arbetssättet är mycket tekniskt och anpassat för finansiell information.

Vanliga dokument vi arbetar med är årsredovisningar, översiktsplaner och kvalitetsredovisningar. Vi tar oss också an påbörjade projekt, som kanske kört fast. Då kan vi stabilisera layouten, lösa tekniska problem och se till att det blir ordning och reda.

Formerna vi arbetar med är stilrena – layouten ska finnas i bakgrunden utan att man riktigt tänker på den. Den ska göra det enklare och trevligare att läsa. Vi tar ansvar för att dokumentet slutligen blir bra i tryck och på webben.

Vi har stor flexibilitet när det gäller olika kombinationer av webb och tryck.

2020-08/modelltest