Korrekturläsning

Korrekturläsning

Korrekturläsningen innebär att vi levererar en text som är fri från stav- och skrivfel, typografiska fel och direkta grammatiska fel. Den är också konsekvent när det gäller till exempel namn och enheter. Korrekturläsningen säkerställer att text som publiceras är språkligt korrekt.

I arbetet med finansiell information korrekturläser vi texter till över 2000 färdiga sidor årligen.

Korrekturläsningen görs efter Språkrådets rekommendationer i kombination med interna skrivregler och särskilda överenskommelser med kunden.

Att själv korrekturläsa en text man skrivit är krävande. Som författare känner man texten och har därmed svårt att se trista stavfel (allt markeras inte i Word), pinsamma språkfel och småmissar som dubbla mellanslag, saknade punkter i slutet av meningar och mycket annat. Vår korrekturläsning utförs alltid av en medarbetare som aldrig sett texten tidigare.