Layouttjänster

Grafisk form och layout för tryck och webb

Vi arbetar med layout både för papper och för webben. Och vi har smidiga och säkra former för att flytta material från ena formen till den andra. Vi kan alltså börja med en webbsida som sedan blir ett tryckt häfte – eller tvärtom. 

Layout för oss är inget självändamål. Den ska helt enkelt underlätta läsningen, Layouten ska finnas i bakgrunden utan att man tänker så mycket på den. Stilrent och enkelt är ledord.

Vi är specialiserade på stora och komplexa dokument med mycket tabeller och diagram, där kraven på enhetlighet och konsekvens är höga. Våra mallade layouter ger enhetlighet i dokumenten, även när tiden är knapp. Arbetssättet är mycket tekniskt och anpassat för finansiell information.
Vanliga dokument vi arbetar med är årsredovisningar, översiktsplaner och kvalitetsredovisningar. 
Vi tar oss också an påbörjade projekt, som kanske kört fast. Då kan vi stabilisera layouten, lösa tekniska problem och se till att det blir ordning och reda.