Innehållsbearbetning

Om du inte vet vad du ska säga, säg som det är.

Maria Wetterstrand

Innehållsbearbetning

För att få önskad tydlighet i texten behövs ibland insatser utöver klarspråksbearbetning eller korrekturläsning. För en årsredovisning handlar det typiskt om

  • att koncentrera och komprimera innehållet till det som är relevant för kommunfullmäktige.
  • att ge tydliga förklaringar – särskilt till negativa avvikelser – både när det gäller ekonomi och verksamhetsmål.

I synnerhet brukar verksamhetsdelarna i en årsredovisning kunna komprimeras. Redovisningen till fullmäktige kan vara väsentligt mindre detaljerad än till en facknämnd eller ett utskott. För Vännäs kommun komprimerade vi exempelvis verksamhetsbeskrivningarna till ungefär en fjärdedel av ursprungslängden, samtidigt som de fick en enhetligare struktur.

När det gäller att förtydliga och komplettera texten görs arbetet varsamt och i mycket nära samarbete med kunden. Vi går igenom texterna, föreslår strykningar och redigeringar samt kommenterar där vi bedömer att förklaringar eller analyser behöver kompletteras. Det handlar ofta om när man inte nått ekonomiska mål eller verksamhetsmål. Kommentarerna går vi sedan igenom på plats hos kunden, på ett sådant sätt att det efter genomgången finns ett dokument som är korrekt i sak. (Efter en sådan redigering kan språket vara bristfälligt och den följs därför alltid av en klarspråksbearbetning.) Vi har gjort sådana innehållsbearbetningar tillsammans med bland annat Danderyds och Tyresö kommuner.