Om oss

En produktionsbyrå som ingen annan

Våra kompetenser hittar du sällan på ett och samma ställe. Vi är produktionsbyrå, språkförädlare och kommunkunniga – allt i ett.

I synnerhet är vi duktiga på att arbeta med stora och komplexa dokument både för tryckt material och för webb. Tabeller och diagram skrämmer oss inte.

En annan hörnsten är unik språklig kompetens, både när det gäller kapacitet och förmåga att korrekt bearbeta texter.

Därtill är vi mycket väl bekanta med den kommunala sektorn.

Den fjärde hörnstenen är vår vilja att bidra till fungerande demokrati – i vårt land och i världen. Både förtroendevalda och vanliga medborgare behöver begriplig information för att demokratin ska fungera.

Början och fortsättningen

Det började i arbetsrummet hemma hos Ivar Fernemo.

Här plöjde han kommunala årsredovisningar som inte bara såg rätt hemska ut. De var dessutom illa skrivna och riktigt svårlästa. Ivars intresse för den offentliga sektorn, för språk och för ren estetik blev utgångspunkten.

Nu producerar vi årligen cirka 3 000 sidor layoutat material, bearbetar 2 000 sidor text och konverterar nära 1 000 sidor dokument till webb(html) och e-böcker (epub). Vi medverkar i årsredovisningarna för ett tjugofemtal kommuner. Det är faktiskt inget annat företag som arbetar med fler.

Under de mest intensiva produktionsperioderna sysselsätter vi 15-20 personer: en tredjedel på kontoret i Nora, en tredjedel runt om i Sverige och en tredjedel i Indien.