Klarspråksbearbetning

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Språkrådet

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklag (2009:600) 11 §

Klarspråksbearbetning

Texter för budgetar, årsredovisningar och annan finansiell information författas oftast av flera personer, dessutom under tidspress. Texterna brukar också gå igenom flera interna revideringar. Resultatet blir lätt ett onödigt ojämnt och byråkratiskt språk.

Klarspråk innebär texter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Med vår klarspråksbearbetning levererar vi en text med oförändrat sakinnehåll, men som är lättare att läsa och förstå. Texten får en enhetlig stil. Vi skriver om krångliga meningar så att de blir enklare. Allt görs med stor varsamhet, så att inte innehållet ändras. I bearbetningen till klarspråk ingår alltid en avslutande korrekturläsning.

Fernemo Information & Grafik gör årligen klarspråksbearbetningar av över 1000 sidor text och har arbetat med bland annat Arvika, Höörs, Karlskoga och Mora kommuner.

Arbetsprocessen är helt transparent för kunden. Språkbearbetarens förslag till justeringar skickas som Word-filer med alla ändringar väl synliga. Finns delar som vi inte förstår eller tycker borde kompletteras kommenteras det. Texten bearbetas en eller flera gånger, tills kunden godkänner den.

För nya kunder görs alltid en provbearbetning av något eller några kritiska avsnitt, som sedan diskuteras mellan kund och språkbearbetare, så att det blir tydligt vilken omfattning och stil bearbetningen ska ha.