Medarbetare

Ivar Fernemo

Ivar Fernemo är vd och grundare. Arbetar främst med idéarbete och kundkontakter. Men också handgriplig produktion. Inte minst textförkortningar och andra speciella textarbeten. Han är ursprungligen utbildad i arkitektur och matematik och har arbetat som kommunal planerare och organisationsutvecklare, management- och strategikonsult, vd och informationschef.

Lisa Lundberg

Lisa Lundberg är administratör och den som tar emot allt material från kunder. Hon ansvarar för tidplaner och processkontroll och assisterar med layout vid behov.

Anette Ivarsson

Anette Ivarsson är teknisk granskare och layoutassistent. Hon håller koll på bildmaterial och utskrifter, bidrar med foto och uppdaterar hemsidan.

Fredrik Lindqvist

Fredrik Lindqvist arbetar som layoutare. Har lång erfarenhet inom marknadsföring med allt från försäljning till grafisk formgivning.

Karin Cassel

Karin Cassel är språkbearbetare och lärare med bakgrund i både offentlig och privat sektor som föreläsare, skribent, språkkonsult och utbildare. Hon har magisterexamen i svenska, moderna språk och pedagogik samt undervisar i svenska som andra språk.

Eva Jönsson

Eva Jönsson är språkbearbetare och utbildad i journalistik, copywriting och språk. Hon har arbetat som copywriter och skribent i närmare 20 år, på kommunikationsbyråer och som frilans.

Noomi Svahn

Noomi Svahn är korrekturläsare med många års erfarenhet. Hon har arbetat i tidningsbranschen och har numera korrektur- och språkgranskningsuppdrag för bokförlag och översättningsföretag.

Caroline Degerfeldt

Caroline Degerfeldt är korrekturläsare och har en kandidatexamen i litterärt skapande. Hon arbetar som korrekturläsare och lektör för bokförlag, leder skrivarkurser och skriver recensioner för Bibliotekstjänst.

Pia Westerlind

Pia Westerlind är korrekturläsare och språkbearbetare med lång erfarenhet från både förlagsvärlden och offentlig sektor.