Årsredovisning för Danderyds kommun

För Danderyds kommun bearbetade vi alla texter till Klarspråk – det som Språkrådet rekommenderar. Den nya redovisningslagen gjorde att strukturen var rejält annorlunda än tidigare år. Sedan gjorde vi en vanligt layout i pdf-format för utskrift och webb.

Webblösning för Hallsbergs kommun

För allt fler kunder gör vi årsredovisningen direkt i webb-format i html kod. För Hallsbergs kommun gjorde vi en lösning med syntetiskt tal och dessutom intalade ljudfiler i delar där det syntetiska talet inte skulle vara pedagogiskt. Texterna bearbetade vi till enhetligt och mer lättläst Klarspråk.

Språktjänster – kort, begripligt, innehållsrikt och korrekt

Bra texter är korta, innehållsrika och lättlästa. (Långt behöver inte vara vare sig innehållsrikt eller tydligt.) Oavsett hur grundmaterialet ser ut putsar och bearbetar vi texter så att de når fram till läsaren. Efter många års arbete med kommunala texter vet vi att tankarna bakom texterna många gånger är mycket bättre än deras utformning.

Eller har vi seminarier eller handledning på plats för att vägleda skribenter i att skriva enklare, tydligare och kortare.

Layouttjänster – tydligt och enkelt för tryck och webb

Bra layout lyfter fram ett bra innehåll (men kan aldrig rädda ett dåligt). Vi är duktiga på att snabbt producera stora volymer layoutade material för tryck eller webb (alltid i html-kod). Vi har unika metoder att effektivt föra över material från papper till webb eller webb till papper.

I och med att information mer och mer övergår till att spridas via internet förändras layoutarbetet. Nu kan vi erbjuda ett avancerat samspel mellan layout för tryck (eller kopiering) och för webb. En traditionell trycklayout överför vi säkert och effektivt till webbsidor. Lika gärna går vi åt andra hållet och börjar med en presentation för webben för att sedan smidigt gå vidare till en trycklayout.
 

Små och stora paket

Spännvidden är stor i vad vi gör för kunderna. Ibland är det bara en textbearbetning. Oftare en kombination av frågor om struktur och innehåll, språkbearbetning och layoutarbete.
Allt är lika trevligt. 

På de följande sidorna presenterar vi en del av vad vi gör, men mycket kan vara svårt att beskriva i skrift. Ring gärna, så kan vi på telefon med stöd
av skärmdelning förklara så mycket mer!