Kortkortversion på webben med korta filmer

Här är en starkt komprimerad och starkt faktaorienterad sammanfattning av årsredovisningen för Grästorps kommun. Två korta filmer med några ord från kommunalrådet och kommunchefen är inlagda.

För Grästorps kommun har vi också arbetat med huvuddokumentet som webb-lösning. Utöver vanlig språkbearbetning har vi haft förtroendet att komprimera analyser och sammanfattningar så att de blir mer distinkta och lättlästa.

Arkiveringsversionerna med förenklad layout är lite mer ambitiösa med texten i en 2-spaltslösning för att öka läsbarheten. (Standarden är dock inte avsedd för tryck.)