Webblösning som underlag till de förtroendevalda

Allt fler av våra kunder väljer att låta de förtroendevalda ta del om årsredovisningen som äkta webb-sidor i html-kod. Vännäs är en av dem. För att möta kraven på arkivering hämtar vi i ett sådant arbetsflöde också ut materialet från webb-sidorna och omvandlar det till pdf-filer med en enkel layout. På språksidan har vi bearbetat till Klarspråk och korrekturläst.