Textförkortning och layout

För Nordanstigs kommun fick vi uppdraget att rejält förkorta texterna, språkbearbeta dem och sedan göra layout till ett slutligt tryckt dokument. Förkortningarna var rejäla, en del texter nästintill halverades.