Översiktsplan

En översiktsplan är ju ett av kommunens viktigaste, och lagstadgade, dokument. För Gnesta kommun bearbetade vi grundmaterialet till en smidig layout.