Social verksamhet

Det var ett riktigt tufft år, men vi lyckades hantera den stora tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn. Länk till webb-TV.

Grästorps äldreboenden fick goda resultat på kvalitet. Videolänk.

Hemtjänsten klarade sin budget. Första etappen av Åsevi blev klar. Till sommaren 2016 ska hela huset vara färdigt. Länk till webb-TV.

Kompetensutveckling, värdskap och kontinuitet i hemtjänsten står i fokus 2016. Verksamheten lämnade ett totalt positivt resultat.

― Hans Ekensskär, verksamhetschef

Verksamhet

  • Individ- och familjeomsorg
  • Hemtjänst
  • Äldreomsorg
  • Särskilt boende
  • Insatser för personer enligt LSS
  • Daglig verksamhet
  • Försörjningsstöd
  • Socialpsykiatri
  • Öppenvård
  • Stöd i ordinärt boende

Ekonomi

Diagrammet visar det budgeterade resultatet.

Vill du se detaljer om kostnader och intäkter senaste åren finns en tabell här.

Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2015
Bokslut
2014
Bokslut
2013
Intäkter 66 535 50 652 34 409
Kostnader 170 514 151 304 136 349
Nettokostnader 103 979 100 652 101 940
Budget 105 138 100 876 97 584
Budgetavvikelse 1 159 224 – 4 356