Sammanfattning

För elfte året i rad redovisade kommunen ett stabilt och positivt ekonomiskt resultat. Kvaliteten i verksamheterna var god och förskola, skola och äldreomsorg hade goda resultat. Skolans resultat förbättrades avsevärt och äldreboendena ligger i topp i nationella kvalitetsmätningar. Framgångarna berodde på en välskött ekonomistyrning och ett långsiktigt kvalitetsarbete. En väsentlig del i det var kommunfullmäktiges prioriterade tre verksamhetsmål från 2010. Enligt den ekonomiska långtidsprognosen kommer äldreomsorgens kostnader att öka. Det beror på den demografiska utvecklingen med en allt större andel äldre i befolkningen. Den tekniska verksamheten visade positivt resultat för första gången på många år. För elfte året i rad redovisade kommunen ett stabilt och positivt ekonomiskt resultat. Kvaliteten i verksamheterna var god och förskola, skola och äldreomsorg hade goda resultat. Skolans resultat förbättrades avsevärt och äldreboendena ligger i topp i nationella kvalitetsmätningar. Framgångarna berodde på en välskött ekonomistyrning och ett långsiktigt kvalitetsarbete. En väsentlig del i det var kommunfullmäktiges prioriterade tre verksamhetsmål från 2010. Enligt den ekonomiska långtidsprognosen kommer äldreomsorgens kostnader att öka. Det beror på den demografiska utvecklingen med en allt större andel äldre i befolkningen. Den tekniska verksamheten visade positivt resultat för första gången på många år.

Vision 2020

Grästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö. Invånarna är nöjda med service och fritidsutbud och det är nära till mycket – allt från jobbutbudet i regionen till golfbanan i centrum. Förskolan och skolan ligger i topp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder av entreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar.

Arbete i linje med visionen

Visionen fastställdes 2008. Alla verksamheter har utvecklats åt rätt håll sedan dess, med hållbar ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete.

Skolans utvecklingsarbete bedrevs under rubriken Skola 2020 – en modern skola i framtiden. Resultaten på de nationella proven i åk 3, 6 och 9 var goda. Effekten av utvecklingsarbetet märktes även på den ökade andelen behöriga till gymnasiet och på de förbättrade meritvärdena. Centralskolan är ombyggd och heter numera Nya Centralskolan. Den är väl anpassad till dagens pedagogik. Länk till webb-TV.

Ombyggnaden av Åsevi startades. Den sker i två etapper och beräknas vara klar i början av 2016. Det är sista delen i en omfattande omvandling av hela äldrecentrum. Länk 1 till webb-TV. Länk 2 till webb-TV.

Landsbygdsutvecklingen för att skapa attraktiva boenden i hela kommunen handlade framför allt om vatten, avlopp och bredband. En fiberförening i Ås och Sal blev klar och en i Flo avslutade sina första två etapper och utvidgade sitt område till resten av landsbygden.

Förslaget till ny översiktsplan som var ute på samråd och handlar mycket om att skapa förutsättningar för attraktivt boende såväl i tätort som i byar och övrig landsbygd. Bostadsbyggandet ökade betydligt. Länk till webb-TV.

Sammanfattande analys och måluppfyllelse

Prioriterade mål

Verksamhetsåret 2015 var mycket bra för Grästorp, med stabil ekonomi och det bästa resultatet på många år. Kvaliteten i verksamheterna var god. De stora verksamheterna redovisade god måluppfyllelse, tack vare ekonomistyrning och kvalitetsarbete. Det enda undantaget var hemtjänsten. Där finns en åtgärdsplan som hjälper verksamheten att nå sina kvalitetsmål inom kort. Den senaste rapporten från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visade att det rådde hög effektivitet i verksamheterna. Länk till webb-TV.