Öka antalet arbetstillfällen och företag i kommunen

Mått Utfall Målvärde
Nyföretagande 21 20 open
Nyetableringar 1 1
Svenskt Näringslivs ranking 21 100 open
Arbetstillfällen i kommunen 1 763 1 850
Arbetslöshet relativt rikssnittet 6,4 % 7,8 %