Medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet

Mått Utfall Målvärde
Nöjd medborgar-index (NMI) 56 53
Medborgarpanel 94% 90%
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende (öppna jämförelser) 94% 83% open
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten (öppna jämförelser) 80% 91% open
Elevens syn på skolan och undervisningen i åk 8 (KKiK) 87% 85% open