Låneskuld

Sammanlagt har kommunen lån för 91 miljoner kronor. År 2014 ökade kommunens låneskuld rejält, när 40 miljoner lånades till den stora ombyggnaden av Centralskolan. Inför 2016 planeras inga nya lån.