Investeringar

Totalt investerade kommunen för 18,9 miljoner kronor 2015. Det var 11,7 miljoner lägre än budgeterat. De senaste sju åren har investeringsnivån legat mycket högt, med undantag för 2013 och 2015. De fem största investeringarna var i miljoner kronor:

  • Ombyggnad av Centralskolan, 5,5 mkr
  • Exploatering av bostadsområdet Skogsgläntan, 3,5 mkr
  • Stallbyggnad, 2,7 mkr
  • Gator, vatten- och avloppsnät, sanering, 2,4 mkr
  • Ventilation vid Lunneviskolan, 1,2 mkr