Intäkterna

Klicka på de blå fälten och du ser hur kommunens intäkter är fördelade.