Grästorps kommun som attraktiv arbetsgivare

Mått Utfall Målvärde
Nöjd medarbetarindex (NMI) 71 70 open
Önskad sysselsättningsgrad 93,5 % 100 %
Sjuktal (helår) 6,3 % 4 % open