Driftredovisning

VERKSAMHET Nettokostnad Avvikelse
Allmän verksamhet 36,18 – 0.20
Teknisk verksamhet 29,43 +0,11
Bildningsverksamhet 117,27 +1,48
Social verksamhet 103,98 +1,16
Miljö- och bygg 0,11 +0,72
Finansförvaltning – 19,04 +5,31 open

För verksamheterna slutade 2015 års resultat på + 3,3 miljoner kronor. Kostnaderna ökade med 1,5 procent, medan intäkterna ökade betydligt mer, 3,6 procent. Det berodde framförallt på skatte- och utjämningssystemen. Det extra statsbidraget för flyktingmottagandet finns inte med i resultatet, eftersom det fördes över till 2016.