Årets resultat

Det räcker inte att kommunen går plus-minus-noll. Det måste alltid finna ett överskott för oförutsedda händelser. Överskottsmålet fastställs av kommunfullmäktige och mäts i resultatets andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystemet mellan kommunerna. För 2015 var målet 2,25 procent. Det klarades med god marginal och resultatet blev 4,4 procent.

I reda pengar var årets resultat + 13.2 miljoner kronor. Det var 6,4 miljoner bättre än budget. Därmed uppfylldes lagens krav på att kommunen ska ha en budget i balans.