Miljö- och bygg

Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav nöjda medborgare och företagare inom både miljö- och byggfrågor. Vår goda service var en starkt bidragande orsak till Grästorps klättring till en ny topplacering (21) i rankningslistan över kommuners företagsklimat. Länk till webb-TV.

― Ove Johansson, verksamhetschef

Verksamhet

Tillsyn och ärendehandläggning utifrån

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Strålskyddslagen
  • Lagen om foder och animaliska biprodukter

Kommunen köper plan-, byggnads- och trafikinspektörstjänster av Lidköpings kommun.

Ekonomi

Diagrammet visar det budgeterade resultatet.

Vill du se detaljer om kostnader och intäkter senaste åren finns en tabell här.

Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2015
Bokslut
2014
Bokslut
2013
Intäkter 1 210 844 776
Kostnader 1 321 1 363 1 305
Nettokostnader 111 519 529
Budget 834 805 778
Budgetavvikelse 723 286 249