Bildningsverksamheten

Det var en hektisk höst med många nyanlända, som fick plats i den nyinrättade Jan Jespersskolan.

Skolan har också hand om gymnasieval, svenska för invandrare och vuxenutbildning. Länk till webb-TV.

Det nya IM-programmet startade. Verksamhetschefen slutade och det blev några månaders glapp innan den nya verksamhetschefen började.

Visioner och strategier som fokuserade på värdskap och den lärande organisationen utarbetades.

En mindfulnessutbildning för ett tjugotal medarbetare genomförs våren 2016.

Ett antal ombyggnader i förskolor och ungdomsverksamhet sätter igång 2016. Länk till webb-TV.

Kulturhuset ska fungera som verksamhetens utvecklingsenhet, som även ska fokusera på samverkan mellan turism, föreningsliv, kultur, skola, förskola och bibliotek.

Den nya turismstrategin införs till sommaren 2016.

― Linda Esseholt, verksamhetschef

Verksamhet

  • Förskola
  • Skola
  • Fritid
  • Kultur
  • Bibliotek

Ekonomi

Diagrammet visar det budgeterade resultatet.

Vill du se detaljer om kostnader och intäkter senaste åren finns en tabell här.

Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2015
Bokslut
2014
Bokslut
2013
Intäkter 10 852 11 636 11 990
Kostnader 128 119 121 938 118 718
Nettokostnader 117 267 110 302 106 728
Budget 118 742 111 196 108 679
Budgetavvikelse 1 475 894 1 951