Allmän verksamhet

Satsningen på värdskapsutbildning med tydligt kundfokus gav Grästorps tjänstemän fjärde bäst betyg i Sverige. Länk till webb-TV.

Webb-tv utvecklades till en proffsprodukt. Länk till webb-TV-sidan.

En stor utmaning är att digitalisera administrationen, från e-tjänster och handläggning till e-arkivering. Länk till webb-TV.

Ett kontaktcenter ska skapas som gör det lätt att få snabba svar och enkla ärenden lösta utan krångel.

Det behövs en strategi för att kommunen ska bli en ännu bättre arbetsgivare.

― Ove Johansson, verksamhetschef

Verksamhet

  • Omvärldsbevakning
  • Samhällsservice
  • Information
  • Marknadsföring
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsmarknad
  • Integration
  • Processtyrning

Ekonomi

Diagrammet visar det budgeterade resultatet.

Vill du se detaljer om kostnader och intäkter senaste åren finns en tabell här.

Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2015
Bokslut
2014
Bokslut
2013
Intäkter 12 830 11 935 10 722
Kostnader 49 010 44 764 42 363
Nettokostnader 36 180 32 829 31 641
Budget 35 979 32 950 31 409
Budgetavvikelse – 201 121 – 232